Hällnäs Handelsträdgård är en producent av kryddor och sallat i kruka samt även årstidens blommor.
Vi har en modern produktionsanläggning med effektiv produktion både kostnadsmässigt och miljömässigt.