Klimat smart odling för ditt bästa.
Vi värmer våra växthus med biobränsle från norrlands skogar.
För att undvika skadedjur använder vi biologiskt växtskydd i odlingen av kryddor och sallat i stället för att använda kemikalier.
Transporten ut till Din butik sker tillsammans med Norrmejeriers produkter.
Vi återvinner returvattnet i ett slutet system för att minimera gödselförbrukningen och därmed miljöbelastningen.